Santana 0,7G (7% clothianidin) zemljišni insekticid


U pakovanjima od:

11kg 500g 100g

Opis proizvoda


Santana 0,7G (7% clothianidin) zemljišni mikrogranulisani insekticid za suzbijanje skočibuba (Elateridae, Agriotes spp), kukuruzne zlatice (Diabrotika), rovca (Gryllotalpa gryllotalpa) u dozi 7 -11 kg/ha, u ratarskim i povrtarskim usevima, inkorporacijom u zemljište (oko semena) prilikom setve, pomoću depozitora za granulisane insekticide ili ručno u zoni redova.

Santana - uputstvo za primenu
Pogledaj dokument


Clothianidin 0.7 GR_EU_rev210_MSDS
Pogledaj dokument

Santana 0,7 G
Pogledaj dokument

Santana registracija Bugarska
Pogledaj dokument

Santana Relationship between Protective zone and Roots zone
Pogledaj dokument

Santana primena krompir
Pogledaj dokument