Point 12 EC (120g/l kletodim) herbicid


U pakovanjima od:

1l 250ml

Opis proizvoda


Point 12 EC je selektivni translokacioni herbicid - graminicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u ratarskim i povrtarskim usevima.

Na osnovu registracije u EU koristi se za suzbijanje korova u detelini, lucerki, pamuku, lanu, duvanu, pasulju, grašku, šargarepi, crnom i belom luku, grašku, paprici, paradajzu, dinji, lubenici, krastavcu, kupusu, patlidžanu, salati, vinovoj lozi, malini. Sedam dana posle prskanja ne treba obavljati kultivaciju.

Na osnovu registracije u Srbiji koristi se u suncokretu, soji, šećernoj repi, krompiru za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, posle nicanja useva kada su korovi u fazi 2-5 listova.

Mehanizam delovanja: Jedan sat nakon tretmana herbicid se u potpunosti usvaja sa lisne površine, translocira se i nakuplja u meristemskom tkivu. U ćelijama inhibira aktivnost enzima odgovornih za sintezu lipida, koji učestvuju u izgradnji ćelijskih membrana. Zbog svoje niske toksičnosti i brze razgradnje u zemljištu minimalni su rizici od mogućnosti trovanja ljudi koji ga primenjuju, odnosno riba i podzemnih voda.

Karenca: Soja, suncokret, šećerna repa, lucerka, krompir - OVP (obezbeđeno vremenom primene)/
Šargarepa, crni i beli luk, grašak, pasulj, paprika, paradajz, dinja, lubenica, krastavac, kupus - 30 dana
Doza primene: 0,8-2 l/ha
Za suzbijanje sirka u višem stadijumu porasta za postizanje maksimalne efikasnosti preporučuju se doze od 1,6 – 2 l/ha
Može se mešati sa insekticidima i fungicidima. Ne mešati sa herbicidima koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova.
Ono što ga izdaja od ostalih proizvoda na bazi kletodima-a je aromatični rastvarač (CAS 67742-94-5).

Point 12 EC herbicid

Point je visoko selektivan prema usevima u svim fazama razvoja. Pouzdano uništava sve travne korove. Ekotoksikološki veoma povoljan, brzo se razgrađuje u zemljištu

Pogledaj dokument

Deklaracija Point 12 EC sa pratecim uputstvom za primenu

Point se koristi za suzbijanje jednogodišnih travnih korova (veliki muhar, sivi muhar, divlji sirak) i višegodišnjih travnih korova (divlji sirak iz rizoma, pirevina) u ratarskim i povrtarskim usevima, kada su korovi u fazi 3-5 listova.

Pogledaj dokument

MSDS Point 12 EC

Uputstvo za bezbedno rukovanje. Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

Pogledaj dokument