Kontakt informacije

Pun naziv:

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i zastupanje, Timings d.o.o. Beograd

Skraćeni naziv:

Timings d.o.o. Beograd

Mesto:

11000 Beograd, Stari Grad

Adresa:

Rige od Fere 4

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Aleksandar Stanimirović

PIB:

100148643

MB:

07548581

Šifra delatnosti:

4675

Registarski broj:

6014366983

PDV broj:

135438678

Tekući računi:

285-2041000000167-41, Sberbank Srbija A.D.- Beograd
265-1760310000751-25, Raiffeisen banka A.D.- Beograd
160-0000000383689-11, Banca Intesa A.D.- Beograd

E-mail:

office@timings.rs

Telefoni:

Beograd:

+381 11 3283 397
+381 11 3283 162
+381 11 2637 266

Leskovac:

+381 16 214 222
+381 16 214 300
+381 16 214 242

Pošaljite nam poruku: