Aposthole Cnidium monnieri (Apiaceae)


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


Aposthole, biljni ekstrakt suvog semena biljke – Cnidium monnieri fam. Apiaceae, je visoko bioaktivno prirodno đubrivo, niske toksičnosti za životinjske organizme i životnu sredinu sa insekticidnim i fungicidnim dejstvom.

U zemlji proizvođača registrovan je kao fungicid i insekticid u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji (ECOCERT NOP, CERES i OFCD sertifikat).

Veoma efikasan protiv prouzrokovača pepelnice , plamenjače, sive truleži, rđe i viroza.

Kod osetljivih patogena remeti biosintezu ergosterola, a kod tretiranih biljaka olakšava asimilaciju glukoze, pojačava energetsku aktivnost biljaka i apsorpciju kalcijuma (Ca).

Treba ga primeniti pre pojave simptoma bolesti.

Primenom Aposthole u svim fazama razvoja od početka vegetacije do berbe postižu se veći prinosi i bolji kvalitet plodova, jer stimulativnim delovanjem na metabolizam biljaka, istovremeno povećava njihovu otpornost prema prouzrokovačima bolesti. Zbog insekticidnog svojstva efikasno deluju protiv raznih štetočina iz reda Aphididae, Lepidoptera i Coleoptera.

Može se koristiti u svim gajenim biljkama bez ograničenja (ratarske, povrtarske kulture, voće…), tokom cele vegetacione sezone, uglavnom tokom porasta zelene mase i rasta plodova u količini 1,5-2 l/ha sa 500-1000 litara vode, folijarnim putem do potpunog kvašenja celih biljaka.

Broj tretiranja u toku sezone 3-4 puta i više, u zavisnosti od potreba i faza razvoja gajenih biljaka.

Bez ostataka, nema opasnosti po životnu i radnu sredinu, kao i zdravlje ljudi koji njime rukuju.

Application of Osthol Induces a Resistance Response Against Powdery Mildew in Pumpkin Leaves

U ovoj studiji je dokazano da Osthol -prirodno jedinjenje ima značajan profilaktički efekat protiv pepelnice bundeve. Тretman Оstolom izazvao je akumulaciju hitinaze, peroksidaze i pojačao je transkripciju gena hitinaze u ne inokuliranim listovima, što ukazuje da ovo prirodno jedinjenje može izazvati reakciju otpornosti u biljci protiv pepelnice.

Pogledaj dokument

Cnidian EW 1%_Osthol_Field efficacy test_Cucumber gray mold

Test efikasnosti Cnidiadina u suzbijanju sive plesni krastavca. Cnidiadin je primenjen pri pojavi bolesti, sa ponavljanjem na 7 dana, ukupno 3 tretmana

Pogledaj dokument

Cnidiadin_Osthole_control_

Cnidium novi tip biopesticida (insekto-fungicid) veoma se uspešno koristi za suzbijanje lisnih vaši, gusenica kupusa, kukuruznog žižka, pepelnice krastavca, jagoda, vinove loze, sive plesni paradajza.

Pogledaj dokument

Aposthole_Cnidium monnieri (L) Cuss

Aposthole ima snažno dejstvo na otpornost gajenih biljaka protiv gljivičnih bolesti i raznih štetočina iz reda Aphididae, Lepidoptera i Coloptera.

Pogledaj dokument

Botanical fungicide—1% Osthol EW

Osthole – spektar inhibitorne aktivnosti gljivičnih bolesti kao što su pepelnica krastavca, bolesti pšenice, plamenjača jabuke. Ispitivanja na terenu pokazuju da je efikasan i u suzbijanju moljaca, gusenica kupusa, sovica i raznih vaši. Potpuno je bezbedan po životnu sredinu, bez ostataka. Poboljšava kvalitet useva, povećava otpornost i stimuliše rast.

Pogledaj dokument