Spartak 45 EC (450 g/l prohloraz) fungicid


U pakovanjima od:

1l 250ml 100ml

Opis proizvoda


Spartak 45 EC je lokalno-sistemični fungicid širokog spektra sa protektivnim i eradikativnim delovanjem. Mehanizam delovanja: Prodire translaminarnim putem brzo i duboko u tkivo. Inhibira u ćeliji gljive sintezu ergosterola, dovodeći do poremećaja u izmeni materije.

Na osnovu registracije u Srbiji koristi se za suzbijanje bolesti na:
suncokretu (prouzrokovača crne pegavosti, bele i sive truleži),
koštičavom voću (prouzrokovača sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova -Monilija).

Na osnovu registracije u Evropi koristi se za suzbijanje bolesti na:
strnim žitima – pšenica, raž, ječam i ovas (Septorioza, Fuzarioza, Čađavica), za dezinfekciju supstrata u gajilištu protiv protiv suve (Verticillium fungicola) i vlažne truleži (Mycogone perniciosa).

Karenca: 63 dana suncokret / višnja OVP (obezbeđeno vremenom primene)/ 35 dana pšenica, ječam
Doza primene: 0,5-1,3 l/ha

Ono što ga izdaja od ostalih proizvoda na bazi prochloraz-a je aromatični rastvarač (CAS 67742-94-5).

Deklaracija Spartak sa pratecim uputstvom za primenu
Pogledaj dokument


MSDS Spartak 45 EC
Pogledaj dokument

Prochloraz 45 EC_preporuka na osnovu registracije u Spaniji
Pogledaj dokument

Spartak 45 EC_preporuka na osnovu registracije u EU
Pogledaj dokument