Perperin Berberine spp (Ranunculaceae)


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


PERPERIN je specijalno bioaktivno đubrivo, koje se dobija ekstrakcijom biljke Berberis spp (Rhizoma coptidis_Ranunculaceae), poznat po baktericidnom dejstvu zbog sadržaja izohinolin alkaloida.

U zemlji proizvođača registrovan je kao baktericid i fungicid u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji (ECOCERT NOP, CERES i OFCD sertifikat).
Perperin ima snažno i dugotrajno dejstvo na otpornost gajenih biljaka prema bakterijskim i gljivičnim bolestima: biljne bolesti uzrokovane bakterijama, naročito bolesti voća i povrća u kome tkivo postaje mekano i sluzavo, bakterijska trulež krompira, bakterijsko uvenuće duvana, bakterijska ugaona pegavost lista jagode (Xanthomonas fragariae) itd.

Antibakterijska aktivnost (gram +, gram- bakterije) odvija se na nekoliko nivoa: inhibicija replikacije DNK i transkripcije RNK, inhibicija FTZZ proteina, inhibicija bakterijskih enzima, destabilizacija jonske razmene, inhibicija bakterijske adhezije na eukariotske ćelije.

Homeopatski pojačava imunitet gajenih biljaka pa nema ukrštene rezistencije niti opasnosti od stvaranja rezistencije. Deluje prvenstveno preventivno ali ima i izvesno kurativno dejstvo, veoma brzo prodire u biljke, inhibira rast i reprodukciju bakterija i gljivica. Lako prodire u biljno tkivo ali njegova pokretljivost u tkivu je mala pa nema sistemično dejstvo. Perperin mora biti primenjen pre pojave simptoma bolesti. Rezidualno delovanje traje 10 dana pa to određuje i interval između dva tretmana potreban za obezbeđenje punog efekta primene tokom cele sezone.

Može se koristiti u svim gajenim biljkama bez ograničenja (povrtarske, voćarske kulture…), tokom cele vegetacione sezone, uglavnom tokom porasta zelene mase i rasta plodova u količini 1,5-2 l/ha sa 300-500 litara vode, folijarnim putem do potpunog kvašenja celih biljaka.

Broj tretiranja u toku sezone 3-4 puta i više, u zavisnosti od potreba i faza razvoja gajenih biljaka.

Bez ostataka, nema opasnosti po životnu i radnu sredinu, kao i zdravlje ljudi koji njime rukuju.

L’activité antibactérienne des alcaloïdes et mécanisme d’action de la berbérine

Berberin ( izohinolni alkaloid) sa dugom istorijom u kineskoj i severnoameričkoj medicini, poznat po svojoj antibakterijskoj aktivnosti na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije. Mehanizam antibakterijskog delovanja odvija se na nekoliko nivoa: inhibicija replikacije DNK i transkripcije RNK, inhibicija FTZZ proteina, inhibicija bakterijskih enzima, destabilizacija jonske razmene, inhibicija bakterijske adhezije na eukariotske ćelije.

Pogledaj dokument

Evaluation of antibacterial and antifungal activity of rutin and berberine

Antibakterijska i antifungalna aktivnost prirodnih jedinjenja Rutin (bioflavonoid) i Berberin (izohinolni alkaloid) korišćenjem dve gram pozitivne kulture (Bacillus subtilis, Staphilococcus aureus) i dve gram negativne kulture (Pseudomonas) aeruginosa, Escherichia coli). Berberin je pokazao veću anti-bakterijsku i antifungalu aktivnost protiv svih kultura i aktivnost je bila bolja u poređenju sa Rutinom.

Pogledaj dokument

Berberine as a natural compound inhibits the development of brown rot fungus Monilinia fructicola

Breskvina smeđa trulež -bolest izazvana gljivicom Monilinia fructicola primarno je kontrolisana hemijskim fungicidima. Međutim, upotreba fungicida je prouzrokovala mnoge probleme kao otpornost mikroba, zagađenje životne sredine i zagađenje voća. Ovde navodimo da je ekstrakt Coptis chinensis odnosno alkaloid berberin pokazao jaku inhibiciju kod M. fructicola.

Pogledaj dokument

Disease control during peach preservation with a berberine-chitosan composite membrane

Breskvina smeđa trulež izazvana gljivicom Monilinia fructicola je glavna bolest koja dovodi do značajnih ekonomskih gubitaka tokom skladištenja. Plodovi breskve mogu se dobro očuvati i preko 40 dana zahvaljujući stvaranju zaštitnog Chitosan- Berberin premaza.

Pogledaj dokument

Preharvest Application of Phellodendron Bark Extracts Controls Brown Rot and Maintains Quality of Peento-shaped Peach

Efekti ekstrakta kore Phellodendron na Monilinia fructicola in vitro. PBE inhibiran klijavost, rast micelija, odnosno sporulaciju. Dobijeni rezultati ukazuju na to da je primarna primena PBE može biti alternativa za kontrolu smeđe truleži ploda breskve, jer smanjene učestalosti bolesti i prečnik lezija za 61%.

Pogledaj dokument

Antibacterial Mechanisms of Berberine and Reasons for Little Resistance of Bacteria

Antibakterijski mehanizam dejstva Berberina, uništavanje površinske strukture bakterijske ćelije. Zbog specifičnog mehanizma ne postoji mogućnost otpornosti bakterijske ćelije na Berberin. Rezultati ovog rada takođe pokazuju da će berberin i njegovi srodni lekovi obezbediti kontrolu u slučajevima kada postoji otpornost na antibiotike.

Pogledaj dokument

Perperin

Perperin ima snažno i dugotrajno dejstvo na otpornost gajenih biljaka prema bakterijskim i gljivičnim bolestima.

Pogledaj dokument

berberine 4% natural bactericide

Perperin deluje na bolesti izazvane bakterijma naročito bolesti voća i povrća u kome tkivo postaje mekano i sluzavo, bakterijska trulež krompira, bakterijsko uvenuće duvana, bakterijska ugaona pegavost lista jagode (Xanthomonas fragariae) itd.

Pogledaj dokument