Perperin (Ranunculaceae Berberine sp)


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


PERPERIN je specijalno bioaktivno đubrivo, koje se dobija ekstrakcijom biljake iz porodice Ranunculaceae (Berberis sp.), poznat po baktericidnom dejstvu zbog sadržaja isoquinolin alkaloida.

U zemlji proizvođača registrovan je kao baktericid i fungicid u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji (ECOCERT NOP, CERES i OFCD sertifikat).

Perperin ima snažno i dugotrajno dejstvo na otpornost gajenih biljaka prema bakterijskim i gljivičnim bolestima: biljne bolesti uzrokovane bakterijama, naročito bolesti voća i povrća u kome tkivo postaje mekano i sluzavo, bakterijska trulež krompira, bakterijsko uvenuće duvana, bakterijska ugaona pegavost lista (Xanthomonas ftagarlae) itd.

Homeopatski pojačava imunitet gajenih biljaka pa nema ukrštene rezistencije niti opasnosti od stvaranja rezistencije. Deluje prvenstveno preventivno ali ima i izvesno kurativno dejstvo, veoma brzo prodire u biljke, inhibira rast i reprodukciju bakterija i gljivica. Lako prodire u biljno tkivo ali njegova pokretljivost u tkivu je mala pa nema sistemično dejstvo. Perperin mora biti primenjen pre pojave simptoma bolesti. Rezidualno delovanje traje 10 dana pa to određuje i interval između dva tretmana potreban za obezbeđenje punog efekta primene tokom cele sezone.

Može se koristiti u svim gajenim biljkama bez ograničenja (povrtarske, voćarske kulture...), tokom cele vegetacione sezone, uglavnom tokom porasta zelene mase i rasta plodova u količini 1,5-2 l/ha sa 300-500 litara vode, folijarnim putem do potpunog kvašenja celih biljaka. Broj tretiranja u toku sezone 3-4 puta i više, u zavisnosti od potreba i faza razvoja gajenih biljaka. Bez ostataka, nema opasnosti po životnu i radnu sredinu, kao i zdravlje ljudi koji njime rukuju.

Evaluation of antibacterial and antifungal activity of rutin and berberine
Pogledaj dokument


Berberine as a natural compound inhibits the development of brown rot fungus Monilinia fructicola
Pogledaj dokument


Angular_leaf_spot_Perperin_Berberin
Pogledaj dokument


Perperin_Bacterial angular leaf spot_
Pogledaj dokument

Perperin primena
Pogledaj dokument