Vegard AS (ekstrakt korena Rabarbare)


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


Vegard Water soluble fertilizer vodeni rastvor biljnog ekstrakta, preventivnog i kurativnog delovanja, dobijen ekstrakcijom iz korena lekovite biljke – Rheum Palmatum.

Zaštitni efekat Vegard-a je rezultat aktivnog odbrambenog odgovora biljke jer poseduje hranljive materije (masne kiseline /palmitinska, stearinska, oleinska, linolna i linolenska/ i indirektno povećava otpornost useva prema bolestima - virusne bolesti) i direktnog dejstva na patogena sprečavajući klijanje spora, rast hifa . Nakon folijarnog tretmana brzo se usvaja od strane biljka, što dovodi do blokade umožavanja virusa (sprečava formiranje nukleinskih kiselina i lipoproteina). Zahvaljujući višestrukom mehanizmu delovanja pripada grupi proizvoda sa niskim rizikom od pojave rezistencije.

U zemlji proizvođača registrovan je kao antivirusni fungicid za kontrolu bolesti voća i povrća u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji (OFDC, ECOCERT NOP, CERES). U našoj zemlji je 2013 godine nakon toksikološke ocene, bioloških i laboratorijskih ispitivanja, registrovan i kao sredstvo za zaštitu bilja – fungicid Vegard AS.

Po preporuci proizvođača Vegard AS se primenjuje preventivno pre sticanja uslova za ostvarivanje zaraze i pre pojave simptoma bolesti a najkasnije odmah po pojavi prvih simptoma. Ako se zakasni sa početkom primene preparat neće dati očekivane rezultate, osim sa povećanom dozom. U proizvodnji vreme početka primene je odmah po nicanju povrća i cveća, u bobičastom voću (jagoda, malina, kupina,…) od bubrenja cvetnih pupoljaka pa do kraja berbe. Ravnomerno i temeljno prskanje je potrebno da se dobije očekivana efikasnost (štićene biljke treba u potpunosti okupati radnim rastvorom, lice i naličje), radi zaštite useva od infekcije – bolesti za vreme cele vegetacije.

Koristi se za suzbija prouzrokovača bolesti voća i povrće na otvorenom i u zatvorenom prostoru i bolesti žitarica.

Koncentracija primene: 0,2 – 0,4% uz detaljno orošavanje svih zelenih delova gajenih biljaka, u razmacima 7-10 dana, pa sve do berbe i unošenja plodova u hladnjače ili skladišta. Ne mešati ga sa drugim preparatima i đubrivima.

Preparat sa povoljnim ekotoksikološkim svojstvima, bez karence, ne ostavlja rezidue. Može se koristiti kao dodatak u programima za zaštitu bilja u momentima kada je prioritet da se izbegnu problemi izazvani uobičajenim ostacima pesticida u plodovima.

Vegard AS preporuka proizvodjaca
Pogledaj dokument


Vegard AS_Remarks on safety and effective use
Pogledaj dokumentVegard – botanical fungicide
Pogledaj dokument


Bolesti koje suzbija Vegard
Pogledaj dokument


Bolesti koje suzbijanje Vegard_physcion 0,5%
Pogledaj dokument

Vegard primena - suzbija prouzrokovače bolesti voća i povrća na otvorenom i u zatvorenom prostoru i bolesti žitarica
Pogledaj dokument

Izvod iz registracije Vegard, suzbijanje P.cubensis na krastavcu
Pogledaj dokument