Vegard AS_ekstrakt korena Rabarbare


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


Vegard water soluble fertilizer vodeni rastvor biljnog ekstrakta, preventivnog i kurativnog delovanja, dobijen ekstrakcijom iz korena lekovite biljke – Rheum Palmatum.

U zemlji proizvođača registrovan je kao antivirusni fungicid za kontrolu bolesti voća i povrća u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji (OFDC, ECOCERT NOP, CERES). U našoj zemlji je 2013 godine nakon toksikološke ocene, bioloških i laboratorijskih ispitivanja, registrovan kao sredstvo za zaštitu bilja – fungicid Vegard AS.

Dejstvo Vegarda-a protiv patogena je višestruko. Vegard svojim sastojcima istovremeno podstiče aktivnu odbranu same biljke - Elicitor (virusne bolesti) i direktno deluje na patogena sprečavajući klijanje spora, rast hifa. Efikasan je kod različitih virusnih bolesti većine useva. Rezultati pokazuju da je Vegard jednako efikasan kao i mnogi vodeći konvencionalni fungicidi. Takođe ima dobru kontrolu nekih gljivičnih bolesti (preventivno i kurativno dejstvo), kod pepelnice mnogih kultura, posebno povrća, kao i plamenjače, sive plesni i antraknoze.

Nakon folijarnog tretmana brzo se usvaja od strane biljka, što dovodi do blokade umožavanja virusa (sprečava formiranje nukleinskih kiselina i lipoprotejina). Zahvaljujući višestrukom mehanizmu delovanja pripada grupi proizvoda sa niskim rizikom od pojave rezistencije.

Po preporuci proizvođača Vegard AS se primenjuje preventivno pre sticanja uslova za ostvarivanje zaraze i pre pojave simptoma bolesti a najkasnije odmah po pojavi prvih simptoma. Ako se zakasni sa početkom primene preparat neće dati očekivane rezultate, osim sa povećanom dozom. U proizvodnji vreme početka primene je odmah po nicanju povrća i cveća, u bobičastom voću (jagoda, malina, kupina,) od bubrenja cvetnih pupoljaka pa do kraja berbe. Ravnomerno i temeljno prskanje je potrebno da se dobije očekivana efikasnost (štićene biljke treba u potpunosti okupati radnim rastvorom, lice i naličje), radi zaštite useva od infekcije – bolesti za vreme cele vegetacije. Koristi se za suzbija prouzrokovača bolesti voća i povrće na otvorenom i u zatvorenom prostoru, bolesti žitarica i plesljivosti u gajilištu pečuraka.

Koncentracija primene: 0,2 – 0,4% uz detaljno orošavanje svih zelenih delova gajenih biljaka, u razmacima 7-10-15 dana, pa sve do berbe i unošenja plodova u hladnjače ili skladišta.

Ne mešati ga sa drugim preparatima i đubrivima. Primeniti ga posle 16h, izbegavati jako sunce i kišu. Ne primenjivati ga neposredno pre, u toku ili posle kiše.

Preparat sa povoljnim ekotoksikološkim svojstvima, bez karence, ne ostavlja rezidue.

Može se koristiti kao dodatak u programima za zaštitu bilja u momentima kada je prioritet da se problemi izazvani uobičajenim ostatcima pesticida u plodovima.

Vegard preporuka proizvođača

Vegard je novi botanički antivirusni fungicid proizveden iz lekovite biljke Pokazuje visoku efikasnost i dugotrajnost u suzbijanju virusnih bolesti na usevima. On je i zaštitni fungicid. Zaštitni efekat je rezultat aktivne odbrambene aktivnosti useva - biljka i inhibicije klijanja spora. Pruža odličnu zaštitu protiv pepelnice, sive plesni mnogih useva, a naročito povrća. Za folijarni tretman biljaka u intervalima 7-10-15 dana. Može i kroz sistem kap po kap. Nije toksičan, bezbedan po životnu sredinu.

Pogledaj dokument

Remarks on safety and effective use.

Napomene o bezbednosti i efikasnoj upotrebi

Pogledaj dokument

Effect of Chinese Herb Extracts on Spore Germination of Oidium murrayae (Powdery mildew) and Nature of Inhibitory Substance from Chinese Rhubarb

Kineska rabarbara (Rheum officinale) i japanska reinotria (Polygonum cuspidatum) bili su veoma efikasne u kontroli pepelnice krastavca, bundeve i patlidžana.

Pogledaj dokument

Efficacy of Rheum officinale liquid formulation on cucumber powdery mildew (Podosphaera xanthii)

Tečna formulacija, ekstrakta korena Rheum officinale u Kini je testirana tokom 2 godine (2008) za suzbijanje pepelnice u zaštićenom prostoru i na otvorenom. Rezultati pokazuju da je efikasnost bila i preko 80%. Ekstrakt rabarbare može biti veoma efikasno i alternativno sredstvo za zaštitu bilja u integralnoj i biološkoj zaštiti krastavca.

Pogledaj dokument

VEGARD – botanical fungicide

Biofungicid Vegard 0,5% u koncentraciji 0,4% koristi se veoma efikasno za suzbijanje Sphaerotheca pannosa var. rosae (98.38%) pepelnice ruža. Ako su napadnuti pupoljci i cvetna stabljika, cvetovi se ne otvaraju. Vegard AS ima više specifičnih efekata na ciljno telo, dakle utiče samo na ciljni organizam.

Pogledaj dokument

Outcome of the consultation with MS and EFSA on the basic substance application for Rheum officinale

Uredba (EU) br. 1107/20093 uvela je novu kategoriju „osnovnih supstanci“, opisane kao aktivne supstance, koje se uglavnom ne koriste kao sredstva za zaštitu bilja, kako bi se osiguralo da se takve aktivne supstance koje nemaju neposredan ili odložen štetan uticaj na zdravlje ljudi, životinjе, kao i negativan uticaj na životnu sredinu, mogu odobriti kao “osnovni” i koristi se u svrhu zaštite bilja.

Pogledaj dokument

Vegard - jačanje otpornosti biljaka protiv virusnih i gljivičnih bolesti

Vegard se uspešno koristi za jačanje otpornosti biljaka prema virusnim bolestima kao i za gljivične bolesti: pepelnicu, plamenjaču, sivu trulež i antraknozu.

Pogledaj dokument

Vegard je pokazao širok spektar primene

U dosadašnjoj praksi Vegard AS je pokazao izuzetno širok spektar primene. Uspešno se koristi za suzbijanje pepelnice, plamenjače (krastavca, paprike), sive truleži maline, kupine, rđe žita.

Pogledaj dokument

Izvod iz registracije, efikasnost Vegarda u suzbijanju P.cubensis na krastavcu

Primeniti u koncentraciji 0,2-0,3% preventivno, pre pojave simptoma, a najkasnije odmah po pojavi prvih simptoma kod salatara, a kod kornišona od pojave prvih pravih listova pa do kraja berbe, pod uslovom da nije došlo do jače pojave simptoma. Fino prskanje ili orošavanje uz upotrebu tečnosti 200-400 l/ha. Nema potrebe nominirati karencu za Physcion zbog njegove brze razgradnje (DT50 0,2d)

Pogledaj dokument