Apache 50 WG (50% clotianidin) insekticid


U pakovanjima od:

350g 35g 3.5g 1g

Opis proizvoda


Apache 50 WG je insekticid nove generacije iz grupe neonikotinoida za suzbijanje insekata koji sišu i grizu. Deluje kao antagonist vezivanja postsinaptičkih nikotinskih receptora u CNS insekta, insekticid sa translaminarnom aktivnošču kontaktnog i digestivnog delovanja.

Na osnovu registracije u Srbiji koristi se za suzbijanje kruškine buve i krompirove zlatice. U kombinaciji sa Kingbo AS obezbeđuje čist zasad kruške.

Na osnovu registracije u drugim zemljama (Dantop 50 WG, Apach, Dantosu, Samuraj) koristi se za suzbijanje lisnih vašiju, krvave vaši, jabukinog smotavca, jabukinog cvetojeda, bele leptiraste vaši, tripsa voća i povrća.

Na osnovu ispitivanja u Srbiji koristi se za suzbijanje mušica u gajilištima.

Karenca: 14 dana za krušku i krompir.

Ne postoji dokumentacija za ovaj proizvod

Ne postoje saveti za ovaj proizvod