Pledge 50 WP (50% flumioksazin) herbicid


U pakovanjima od:

80g 8g

Opis proizvoda


Pledge 50 WP je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u soji, suncokretu, kukuruzu, grašku, voćnjacima, vinogradima, na nepoljoprivrednim površinama.

Na osnovu registracije u Srbiji koristi se:
- posle setve a pre nicanja korova (soja, suncokret, kukuruz)
- posle nicanja gajenih biljaka i korova u dozi 80 g/ha u soji u fazi 2-6 troliske, suncokretu u fazi 3-6 listova.
- na nepoljoprivrednim površinama u kombinaciji sa preparatima na bazi glifosata.

Njegova primena posle nicanja useva i korova ima višestruke prednosti. Pledge 50 WP u postupku primene posle nicanja gajene biljke i korova, sa dva puta nižom dozom ( 80 gr/ha ) deluje i na čitav niz otpornih korova na koje ne deluje u postupku pre nicanja. Kada se primeni preko lista doza je dvostruko manja od one koja se primenjuje preko zemljišta. Na efikasnost folijarne primene, padavine i vrsta zemljišta nemaju nikakvog uticaja. Pri folijarnoj primeni mogu se nadoknaditi propusti u pripremi zemljišta. Folijarna primena stimulativno deluje na prinos useva naročito soje i suncokreta (moguće početne blage fitotoksije brzo prolaze a usev dobija jaku zelenu boju kao da je folijarno prihranjivan). Vreme folijarne primene nije ograničeno na 3 stalna lista useva. Pledge se tako po potrebi može primenjivati u suncokretu u fazi 3 do 6 listova ili u soji i grašku čak i u cvetanju ( nema nikakvih oštećenja na cvetu i mahuni), mada ovakva kasna primena ne sme da bude pravilo i nije preporuka jer postoji opasnost da korovi prerastu ili već naprave štetu. Deluje i na korove otporne na triazine (Amarantus, Solanum). Selektivan je za sve domaće hibride soje, suncokreta, kukuruza kao i KWS hibride i"RIMI" hibride suncokreta.

Na osnovu registracije u drugim zemljama (Flumyzin, Chateau, Payload, SureGuard, Valor, BroadStar, Chateau, Clipper, Enlite, Envive, Gangster, Sumimax, Valtera) može se primenjivati u vinogradima i voćnjacima za suzbijanje korova, tretiranjem u trake širine 70cm (tretira se 1/3 površine) sam ili u kombinaciji sa preparatima na bazi glifosata. Ova kombinacija 100% eliminiše sve korove na tretiranoj površini uključujući rizomske korove kao divlji sirak, palamida, zubača, poponac, pirevina, tako da je u narednoj vegetaciji mnogo lakše suzbijanje korova.

Pledge 50 WP se koristi i za suzbijanje korova u luku u fazi 3 pera - (setva avgust) u dozi 8gr Pledge 50 WP /40-60 lit vode / 10 ari. 10 dana nakon primene Pledge 50 WP ne koristiti druge herbicide.

Karenca: OVP (obezbeđeno vremenom primene)

Ne postoji dokumentacija za ovaj proizvod

Ne postoje saveti za ovaj proizvod