KingBo – KingBo Water soluble fertilizer – Sophora flavescens.


U pakovanjima od:

1l 200ml 50ml 10ml

Opis proizvoda


KingBo Water soluble fertilizer vodeni rastvor biljnog ekstrakta, proizveden iz lekovite biljke Sophora flavescens, pored nutritivnog poznat je po svojim insekto-akaricidnim osobinama zbog sadržaja alkaloida.

U zemlji proizvođača registrovan je kao insekticid za kontrolu štetočina u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji (OFDC, ECOCERT NOP, CERES).
U našoj zemlji je 2008 godine nakon toksikološke ocene (klik da pogledate dokument), bioloških i laboratorijskih ispitivanja, registrovan kao sredstvo za zaštitu bilja KingBo AS.

Preparat na štetne insekte i grinje pokazuje višestruko delovanje: anti feeding (izaziva prestanak hranjenja), neurotoksično (na disanje), izaziva koagulaciju albumina što izaziva nekontrolisano grčenje mišića i repelentno (odbijajuće) naročito kod grinja.

Deluje kao repelent na brojne štetne insekte: grinje, gusenice na voću, povrću, lekovitom bilju i cveću -lisne vaši, bela leptirasta, tripsi, trešnjina muva, eriofidna grinja ploda i lista maline, cvetojed maline, šljivinog smotavca, šljivine ose, običnog paučinara, crvenog pauka, kruškine buve, krompirove zlatice, buvača, loznog gundelja, minera, minirajućih muva, gusenica kupusara, sovica, mušica u gajilištu pečuraka.

Primenjuje se u svim gajenim biljkama bez ograničenja u svim fazama razvoja, od početka vegetacije do i u toku berbe u dozi 0,2% - 0,3%-0,4%, preventivno ili odmah po pojavi štetnih organizama.

Po potrebi ponoviti nakon 3-5-7-10 dana.

Ako je potrebno može se primeniti i veća koncentracija proizvoda. Radi bolje efikasnosti neophodno je okupati biljku rastvorom (naličje i lice).

Ne sme se mešati sa pesticidima i đubrivima koji imaju alkalnu reakciju. Primeniti ga u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Ne prskati ako temperatura prelazi 30°C. Ne primenjivati ga neposredno pre ili posle kiše. Ako dođe do padavina u kratkom vremenskom periodu posle prskanja, ponovo primeniti.

Nije moguća pojava rezistencije.

Za suzbijanje kruškine buve može se koristiti sam ili u kombinaciji sa drugim insekticidima.
U kombinaciji sa Chitosan-om koristi se za suzbijanje tresetne (šampinjonske) mušice, zalivanjem.
Na osnovu laboratorijskim ispitivanja (Toskana) može se primeniti i za suzbijanje Drosophila suzukii. Preventivno primeniti KingBo u dozi 0,3% pre početka promene boje ploda, kada prvi plodovi počnu da blede (promena zelene boja ploda). Tretiranje ponavljati na svakih 5-7 dana.

Može se koristiti kao dodatak u programima za zaštitu bilja u momentima kada je prioritet da se izbegnu problemi izazvani uobičajenim ostacima pesticida u plodovima.

KingBo AS je potpuno neotrovan za ljude i toplokrvne organizme. Bezbedan je za pčele, bumbare i druge korisne predatore (Orius, Swirski, ..), ne ostavlja rezidue. Biljni preparat KingBo primenjuje se kao deo integralnih mera za suzbijanje crvene kokošje grinje (Dermanyssus gallinae). Izvod iz protokola Gomadjo ( klik da pogledate dokument )

Current Status and Recent Developments in Biopesticide Use

Trenutni status i najnovija dostignuća u upotrebi biopesticida, alkaloida oksimatrin

Pogledaj dokument

Toxic and sublethal effects of an oxymatrine on Tetranycus urticae Koch

Toksični i subletalni efekti oksimatrina na Tetranicus urticae Koch, grafički prikaz

Pogledaj dokument

Tetranychus urticae Koch with oxymatrine in strawberry

Prisustvo grinje Tetranichus urticae utiče na zdravlje useva. Ogled postavljen radi procene biološke efikasnosti biljnog ekstrakta na bazi oksimatrina u različitim dozama. Eksperiment je izveden u kulturi jagode var. San Andreas. Doza oksimatrina dva litra bio je najefikasniji (> 80%) na grinje Tetranichus urticae.

Pogledaj dokument

Evalation of insecticidal efficacy of plant extracts -Sophora

Uticaj ekstrakta Sophra (oxymatrine) na zelenu breskvinu vaš

Pogledaj dokument

Efficacy of plant-derived formulation “ARGUS RAS” IN Varroa destructor Control

Cilj ove studije je da se proceni varoicidna efikasnost formulacije Argus Ras (mešavina ekstrakta Sophora flavescens, Ginkgo biloba, Gleditsia chinensis). Istraživanje je sprovedeno na 240 kolonija Apis mellifera u pogledu količine legla, populacije odraslih pčela. Efikasnost je ocenjivana primenom Argus Ras uzastopno sa dva druga akaricida, amitrazom i oksalnom kiselinom. Prosečna akaricidna efikasnost Argus Ras bila je 80,89%.

Pogledaj dokument

Insecticidal effects of Matrine against flower thrips, Thrips hawaiiensis Morgan on ‘Cavendish’ banana

U ovoj studiji, Matrine ekstrakt Sophora flavescens (biološki insekticid širokog spektra) primenjen u dozi 0.5, 1.0 i 1.5 mL / L vode je statistički uporediv sa komercijalnim insekticidom abamektin-om (1.8SL) u dozi 4.0 mL / L vode. Među tretmanima, Matrin je pokazao superiorne rezultate, dobijanjem voća najviše klase - A. Prema tome, Matrine je efikasan biološki insekticid protiv tripsa cveta (Thrips hawiiensis).

Pogledaj dokument

Kingbo_Sophora flavescens

Kingbo za jačanje otpornosti biljaka protiv insekata i grinja, sa repelentnim dejstvom koje traje i do 30 dana. Bezbedan za pčele, bubamare i druge korisne predatore.

Pogledaj dokument

Efekti bioinsekticida u suzbijanju bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum Westwood) na paradajzu

Opis: Dobijeni rezultati pokazuju da NeemAzal, Naturalis i KingBo mogu da budu efikasna alternativa aktuelnim insekticidima u suzbijanju populacija T. vaporariorum

Pogledaj dokument

Greenhouse and Field Evaluation of Two Biopesticides Against Tetranychus urticae and Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae)

Botanički pesticid Kingbo je pokazao visoku efikasnost (≥98%) i redukciju populacione gustine (≥96%) u oba ogleda sa T. Urticae. U ogledu suzbijanja P. ulmi postignuta je visoka i dugotrajna efektivnost ovog bioakaricida. Rezultati ovih ogleda pokazuju da se primenom preparata Kingbo obezbeđuje efikasno suzbijanje T. urticae na krastavcu i paradajzu u plasteniku, kao i P. ulmi na jabuci.

Pogledaj dokument

The Effects of Kingbo Biopesticide on Tetranychus urticae Koch Female Adults

Akaricidni i subletalni efekti biopesticida Kingbo na odrasle ženke obične paučinaste grinje (Tetranychus urticae Koch) ispitivani su u dva laboratorijska ogleda. Ogledi su izvedeni u četiri ponavljanja na kružnim lisnim isečcima primarnih listova pasulja. Ukupan bruto-fekunditet ženki u prvom ogledu redukovan je za 37-95%, a neto-fekunditet za 48-97%, u zavisnosti od koncentracije; u drugom ogledu odgovarajuća redukcija fekunditeta iznosila je 15-87% i 23-91%. Konstatovano je da je 24-časovna ekspozicija biopesticida Kingbo dovoljna za nastajanje značajnih toksičnih i subletalnih efekata.

Pogledaj dokument

Efikasnost preparata KINGBO u suzbijanju Rhagoletis cerasi - trešnjine muve

Prilikom ocene efikasnosti nakon 10 dana od tretiranja preparat Kingbo (0.2%) ispoljio je visoku efikasnost u suzbijanju larvi trešnjine muve, 92.86%, dok je u višoj koncentraciji (0.4%), preparat Kingbo ispoljio visoku efikasnost, 96.43%. Preparat nije izazvao nikakve fitotoksične promene na višnji. Standardni tretman sa preparatom Decis EC 2.5 ispoljio je zadovoljavajući stepen.

Pogledaj dokument

Notes on Drosophila suzukii Matsumura (Diptera Drosophilidae): Field survey in Tuscany and laboratory evaluation of organic pro

Uticaj ekstrakta Sophora flavescens u suzbijanju Drosophila suzzuki

Pogledaj dokument